Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
image description

TRANZIȚIA DE LA SCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Obiective si Activitati | Stagiu Practică

Stagiu Practica - Obiective si Activitati

Proiectul “Tranziția de la școală la viața activă prin stagii de practică, consiliere și orientare profesională” implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi  în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii.

Prin activităţile proiectului se urmareşte să se creeze securitate emoţională elevilor, să stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, sa îi inveţe pe elevi principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de dezvoltare a unei cariere, inclusiv sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Prin acest proiect echipa noastră îşi propune:

-Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de elevi  în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii.
-Redirecţionarea elevilor  către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate.
-Recompensarea a 108 elevi cu rezultate deosebite la practică în baza evaluării făcute de către mentorii/tutorii de practică.
  Public ţintă:
– Elevi

Proiectul vă oferă posibilitatea de a urma stagiul de practică în :

Activităţi economice

Activităţi de turism și alimentație publică

Activităţi de comerț

Activităţi de construcții

Activităţi de electrică

Activităţi de mecanică

Activităţi în agricultură

Activităţi în silvicultură

Activităţi în industria textilă

Participând la stagiile de practică, elevii care îşi completează activităţile practice din liceu, dobândind cunoştinţe tehnice, învatând să lucreze în echipă şi îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri talentaţi, care pot deveni angajaţii companiilor după finalizarea studiilor.

Asigurăm condiţiile necesare participării elevilor şi studenţilor la stagii de practică de un înalt nivel calitativ în cadrul unor întreprinderi/instituţii cu renume, studenţii să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesară unei tranziţii facile spre piaţa muncii.