Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
image description

TRANZIȚIA DE LA SCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Despre Noi | Stagiu Practică

banner idru

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.
Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică în anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.
Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de consiliere, orientare şi formare profesională, ce manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a elevilor în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii. În acest sens, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricarei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permaneţă iniţiativele parteneriale între actorii din mediul de afaceri şi mediul universitar.

banner inspectoratul

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov – este o unitate de învătământ care a manifestat o preocupare permanentâ pentru dezvoltarea potențialului resurselor umane indeosebi a elevilor, in scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil sa le garanteze un acces facil la formare profesională și la piața muncii. In contextul reconfigurării procesului de învatământ pe criterii de calitate, Partenerul va reconsidera sistemul de invățământ ilfovean pentru formarea generații de tineri activi si creativi, cu gandire flexibilă, cu abilități de comunicare interculturală si cu competențe lingvistice , digitale, tehnologice si antreprenoriale, cu o personalitate armonioasă si un sistem de valori civice, morale, culturale si personale autentice. Totodată sprijinind performanțele elevilor si ale cadrelor didactice și asigurand cresterea calității proceselor de predare/invătare/evaluare și a serviciilor educaționale ( curriculare si extracurriculare ). Valorile esențiale dezvoltate de partener urmaresc cu prioritate coroborarea obiectivelor formative cu cele informative. In acest scop se acordă o importanță deosebită dezvoltării abilităților si deprinderilor de activitate intelectuală cu scopul inarmarii elevilor cu strategii de invățare permanente. Se urmareste efectuarea unui invătământ personalizat in vederea afirmarii fiecarui elev la nivelul capacitatilor sale reale, precum și stimularea unor dispoziții și aptitudini individuale.