Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
image description

TRANZIȚIA DE LA SCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Stagiu Practică | Tranziția de la școală la viața activă

Incepe-ti cariera cu un stagiu de practica!

tk-interviewParticipând la stagiile de practică, elevii îşi completează activităţile practice din liceu, dobândind cunoştinţe tehnice, învatând să lucreze în echipă şi îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare.

Companiile participante au ocazia să cunoască tineri talentaţi, care pot deveni angajaţii companiilor după finalizarea studiilor.

Asigurăm condiţiile necesare participării elevilor la stagii de practică de un înalt nivel calitativ în cadrul unor întreprinderi/instituţii cu renume, elevii să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesară unei tranziţii facile spre piaţa muncii.

Proiectul, atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât şi prin atingerea obiectivului general va genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 375 de elevi  prin crearea unui sistem de comunicare şi relaţionare eficient între aceştia şi viitorii potenţiali angajatori astfel:

1) Liceenilor prin: activităţi de orientare şi consiliere profesională; familiarizarea cu specificul statutului de student şi angajat; asistarea în conceperea de CV-uri şi scrisori de intentie şi motivaţie; prezentarea de informaţii şi oferirea de acces la informaţiile existente on-line cu privire la cererea şi oferta pieţei muncii.

2) Angajatori: acces la baza de date a elevilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă; preselectarea candidaţilor în funcţie de cerinţele angajatorului.

Domenii de activitate

bannerprimapagina

Activităţi economice

Activităţi de turism și alimentație publică

Activităţi de comerț

Activităţi de construcții

Activităţi de electrică

Activităţi de mecanică

Activităţi în agricultură

Activităţi în silvicultură

Activităţi în industria textilă

Cum Aplic ?

Pentru a aplica la acest program, te rugăm sa ne transmiţi o copie după cartea de identitate şi o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ.